EMEA Presentations

Intakeproces volledig ondersteund met evaluatie en workflow 

11-25-2015 06:38 AM

Hoe zorg je er voor dat een intake “gewoon intake” blijft, maar dat het proces volledig ondersteund wordt door het systeem?
Deze presentatie laat zien dat het proces rondom intake eenduidig en inzichtelijk te maken is door middel van workflow. Met behulp van Evaluatiemanagement PS is voor elke betrokkene in het intakeproces duidelijk welke actie op welk moment ingezet moet worden.
Daarnaast is de ontsluiting van studentgegevens geoptimaliseerd: begeleiders en betrokkenen bij de intake hebben toegang tot de individuele intakegegevens. Verder is procesinformatie op studentniveau middels de 360 graden view helder in kaart gebracht.

Statistics
0 Favorited
0 Views
1 Files
0 Shares
1 Downloads
Attachment(s)
pptx file
Presentatie HEUG intake.pptx   279 KB   1 version
Uploaded - 12-15-2020

Related Entries and Links

No Related Resource entered.